Werewolf: the Wyrm Never Sleeps

Session 2

Koblet mødtes til det ugentlige møde på stamcafeen Babushka Café og havde egentlig ikke de store sager at diskuterer. Vi besluttede derfor at kigge lidt nærmere på det “unaturlige” fænomen at handle med vilde dyr som havde generet Crash i noget tid. Vi tog et kig på en dyrehandel på vores territorier og observerede umiddelbart ingen brugbar undskyldning for at lukke stedet ned. Vi var dog alle enige om at dyrehandel ikke burde finde sted da det fjerner dyr fra deres naturlige omgivelser. Vi diskuterede tendensen generelt men fandt ikke en praktisk løsning på problemet da en enkelt dyre handle hurtigt ville blive erstattet et andet sted i byen.

Vi gik videre om kom forbi en ny Byggeplads på vores område. En gammel og sjældent brugt asfalt legeplads var blevet fjernet for at give plads til et stort hul i jorden, hvor et beton fundament var ved at blive lagt. En hurtig søgning på Gotham Construction byggefirmaet oplyste os om at det er et mindre byggefirma der primært arbejder på Manhattan. Vi opdagede dog også at pengene til dette projekt stammede fra en langt større organisation kaldt Pentex. For at fornemme de åndelige effekter af den nye byggeplads besluttede vi os for at tage i umbraen og kigge. Desværre lod gauntletten til at være uigennemtrængelig på dette område til trods for Yuliyas anstrengelser.

Buck havde tidligere fornemmet et område med tyndere gauntlet omkring et forladt hus, et par gader væk som eventuelt kunne fungere som adgang for så at lade koblet bevæge sig mod byggepladens fra den anden side. Huset lå på en lille grund med en overgroet vild have og var komplet afspærret med brædder for vinduer og døre. Vi brød ind via bagdøren og opdagede et tydeligt lagt støv på alle overflader hvilket klart tydede på at huset ikke blev brugt af områdets stolte hjemløse. Huset bestod af stueetage, første etage, et lille loftrum og en rå kælder uden vægge. Crash fandt nogle snaksalige rotter i kælderen som fortalte at en skygge ofte jager en anden skygge i huset. Yuliya så et lille drengespøgelse på loftrummet som hun ikke nævnte for os andre. En trofast google søgning på huset afslørede at en mand havde dræbt en lille dreng nogle år tidligere i huset. Vi blev enige om at undersøge sagen fra umbraen og tændte op i pejsen mens Yuliya gjorde sig klar.

Det lykkedes hende at bringe os over på den anden side hvor huset lignede sig selv i højere grad end de omkringliggende huse. I huset var der nu nogle legeklodser og en gyngehest på et af værelserne. Vi hørte noget i kælderen og fandt en skikkelse i midten af den meget mørke kælder. Skikkelsen var en mand som var ved at slibe en økse, han havde et utydeligt ansigt. Vi forsøgte at komme i kontakt med manden og det lykkedes os at få ham til at svare på simple spørgsmål som hvad han lavede. Han lod til at være overbevist om at drengen var et monster og at der kun var en løsning. Han mistede hurtigt interessen og gik op af trappen til værelset hvor en dreng var kommet frem. Manden hævede øksen som vi hurtigt tog fra ham hvorved han forsvandt til ingenting. Drengen løb så op på det lille loftrum og forsvandt. Efter lidt ventetid kunne man igen hører øksen blive slebet i kælderen og manden var tilbage. Hvis han ikke blev stoppet ville han slå ud efter drengen på værelset som ville løbe på det lille loftrum. Manden ville så følge med og aflive ham deroppe.

Buck hoppede ud af umbraen og anmodede om et møde med Ratspeaker i central park. Hun forklarer at skikkelserne hverken er ånder eller komplette spøgelser men formentlig en rest af spøgelser. De bør derfor ikke have bevidsthed. Det vil være muligt at fjerne dem, men deres tilstedeværelse er med til at svække gauntletten i huset så det er ikke nødvendigvis den bedste løsning. I koblet blev vi enige om at kigge nærmere på dem for at vurderer om det virkelig kun er tomme rester eller der er noget at redde.

Stadig i umbraen havde vi endelig mulighed for at kigge nærmere på byggepladsen. Ødelæggelserne på denne side var betydeligt større end vi havde set i den fysiske verden. Specielt forurening var meget tydelig med store søer af benzin. Vi så bane ånder svømme i søerne og gik på dem. 3 smeltede sammen til en stor som Marshall fik dræbt og de sidste blev aflivet hurtigt efter. Der var ingen andre interessante ting på selve byggepladsen så vi besluttede at kigge nærmere på det omkringliggende område. Yuliya fandt en sværm store biller som lod til at være ånder for forandring. Hun tilbød dem gnosis for at fortælle os lidt om ændringerne i området. De forklarede hvordan baneånderne var opstået på stedet frem for at være kommet til fra et andet sted i umbraen. De viste os også en tilsvarende byggeplads uden for vores territorium, hvor arbejdet var noget et stykke længere og baneånderne derfor langt større og allerede uden for vores umiddelbare kontrol. Vi hoppede ud af umbraen og opdagede at denne bygge også havde arbejdere fra GotHam og blev betalt af Pentex.

Vi drog alle derefter til sept of the green i central park for at dele vores opdagelser og forhåbentlig få lidt råd til at håndtere disse byggepladser. Streetwise foreslår at vi gør noget ved firmaet og foreslår at vi snakker med glasswalkeren Harold HuntHarrald Hunt. Vi arrangere hurtigt et møde i hans penthouse lejlighed tæt på parken hvor han lovede at se nærmere på både GotHam og Pentex.

Vi diskuterede derefter hvordan vi kunne bremse arbejdet på byggepladserne mens vi udarbejdede mere langsigtede planer mod firmaerne. Ideen om at udføre sabotage på for at dræne firmaerne for resurser blev betragtet og muligheden for at dræbe mennesker blev debatteret. Der var bred enighed om at vi skulle undgå at dræbe mennesker selvom Crash argumenterede for brugen. Vi endte med at smadre byggepladsen om natten og skræmme arbejderne. Den længerevarende effekt på vores forhold til resten af garou samfundet er ukendt.
Vi modtog alle 1 glory, 1 wisdom og 2 xp.

Comments

Adventure log er awesome.
Har Jonas tid til at skrive de næste ind også, eller skal vi andre hjælpe? Jeg har tid til alting…

Session 2
LarsLauridsen LarsLauridsen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.